Sørg for uforstyrret drift på dit lager og logistikcenter ved at måle den indendørs luftkvalitet

Ved at overvåge partikelniveauer er du i stand til at reagere i tide på pludselige ændringer i luftkvaliteten og forhindre de risici, der kan påvir...

Bornholms Hospital

sparer nu ca. 100.000 kr. om året på energiforbruget. De havde høje differenstryk og driftsforstyrrelser på deres ventilationsanlæg. Problemet blev...

Studier viser, at god indendørs luftkvalitet har en positiv effekt på menneskers produktivitet

Forbedret luftkvalitet på jobbet bidrager til reduceret sygefravær og øget velbefindende hos personalet.

Antal søgehits: 4240
  • Filtermedier
  • Filterskabe luftindtag og monteringssystemer
  • HEPA og ULPA filtre
  • Højtemperatur filtre
  • Kegle/Kanalfiltre/Filtreslanger
  • Kompaktfiltre
  • Kulfilter og Kemiske filtre
  • Luftrensere
  • Metalfiltre
  • Panelfiltre
  • Posefiltre
  • Tilbehør